• zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
  • wywóz i unieszkodliwianie odpadów
  • selektywna zbiórka odpadów
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • zagospodarowanie terenów zieleni
   
       
   
Działy i zakłady

Dział realizacji usług

Harmonogramy wywozów

Wzory umów,

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

W przygotowaniu ...


Newsletter





Kontakt


ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Puławach

24-100 Puławy
ul. Dęblińska 2

tel. (81) 886-87-68 (sekretariat)
tel. (81) 886-20-18 (centrala)
fax. (81) 886-87-68 wew. 116

tel. (81) 888-58-90 (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych)
e-mail: info@zuk.pulawy.pl

Wszelkie należności z tytułu opłat za usługi można wpłacać w kasie Spółki lub na konto w banku:

PEKAO S.A. I Oddział w Puławach

nr 09 1240 2412 1111 0000 3610 7038

24-100 Puławy
ul. Dęblińska 2

Sąd Rejonowy w Lublinie,XI wydział Gospodarczy NIP 716 000 48 03
Numer KRS 0000016640, kapitał zakładowy 22 728 500,00 zł.

   
   
Copyright © 2007 ZUK w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt DDesign