Karta Przekazania Odpadu

Informujemy, iż posiadacz odpadów zgodnie z art. 66, 67 i 69 Ustawy z dnia 14-12-2012 r. o odpadach ma obowiązek prowadzić ich ewidencję oraz przekazywać następnemu posiadaczowi odpadu Kartę Przekazania Odpadu oraz Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu.

Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadów należy wypełnić w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 14-12-2012 r. o odpadach (art. 109, 110) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16-07-2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Wzór Karty Podstawowej Charakterystyki Odpadów oraz Karta Przekazania Odpadów znajdują się w zakładce wzory dokumentów.