Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie, w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), moduł ewidencji odpadów. Prosimy o zweryfikowanie czy Państwa działalność wymaga prowadzenia ewidencji odpadów, gdyż po uruchomieniu bazy, realizacja zlecenia odbioru odpadów będzie możliwa tylko za pośrednictwem elektronicznej bazy danych. Przekazujący odpad obowiązany będzie do wygenerowania Karty Przekazania Odpadów w BDO, a do tego celu niezbędne jest posiadanie wpisu do rejestru bazy podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. realizacja zlecenia odbioru odpadów nie będzie możliwa, jeśli nie wygenerują Państwo Karty Przekazania Odpadów w BDO.

Więcej informacji nt ewidencji i nowych zasad jej prowadzenia na stronie internetowej:

https://bdo.mos.gov.pl/