Zaproszenie do złożenia oferty na zakup złomu w postaci wyeksploatowanego urządzenia do zagęszczania odpadów typu TANA

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach posiada do sprzedaży złom stalowy (i inny) w postaci wyeksploatowanego urządzenia do zagęszczania odpadów typu TANA o masie łącznej ok. 40 Mg.

Złom znajduje się na terenie kwatery składowiska odpadów w Puławach, w odległości ok. 80 m od utwardzonej części placu manewrowego i drogi wewnętrznej. Odbiór z miejsca usytuowania i transport złomu leży po stronie oferenta.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wymagany termin odbioru nie później niż do 25 października 2019 r.

Ofertę z ceną za złom proszę przesłać na adres mailowy bobrowski@zuk.pulawy.pl w terminie do 9 października do godz. 12.00.