Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie odbierania oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:

  • Przetwarzania odpadów komunalnych w procesach: mechaniczo-biologicznym i biologicznym.
  • Unieszkodliwianiu odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
  • Obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
  • Produkcji środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „GLEKOMP”;
  • Wytwarzaniu paliwa alternatywnego (RDF).

Ponadto Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi dodatkowe w zakresie: