Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach została zarejestrowana w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy 000000715.
Rejestr dostępny jest pod adresem:
www.bdo.mos.gov.pl