Wstrzymanie przyjmowania zużytych opon tj. odpadów o kodzie 16 01 03.

Informujemy, iż ze względu na brak możliwości technicznych od 9 października 2017 r. wstrzymujemy do odwołania przyjmowanie zużytych opon, tj. odpadów o kodzie 16 01 03.
Przyczyną naszej decyzji jest trwający od wielu miesięcy problem z przekazywaniem do recyklingu tego rodzaju odpadów, natomiast nagromadzona ilość osiągnęła limit technologiczny Instalacji.
O ewentualnym wznowieniu przyjmowania zużytych opon poinformujemy na naszej stronie internetowej