Zasady odwiedzin na cmentarzach komunalnych w Puławach

UWAGA!!!

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, ZUK Sp. z o. o. jako zarządca cmentarza wprowadza następujące zasady korzystania z cmentarza:

  1. Pomiędzy osobami odwiedzającymi cmentarz należy utrzymywać minimum 2 – metrowy odstęp.
  2. Przy grobie może przebywać tylko jedna osoba lub dwie osoby jednocześnie, o ile są rodziną.
  3. Na terenie całego cmentarza zabronione jest gromadzenie się osób.
  4. Prace porządkowe przy grobach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
  5. Liczba uczestników pogrzebu nie może przekraczać 5 osób.
  6. Czas uroczystości pogrzebowych należy ograniczyć do minimum.
  7. Zabrania się osobom objętym kwarantanną przebywania na cmentarzu.
  8. Gospodarz cmentarza przyjmuje petentów tylko w sprawach związanych z pogrzebem.
  9. Zaleca się, aby sprawy związane z pogrzebem załatwiać pojedynczo.
  10. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą przebywać na cmentarzu tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

W przypadku naruszenia powyższych zasad Gospodarz cmentarza może powiadomić policję.