Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że na dzień 28 lutego 2022 r. zaplanowana jest zbiórka choinek spod altan śmietnikowych zlokalizowanych na terenie miasta Puławy.