Odpady komunalne – zmiany

Zmiany w składaniu deklaracji, dokonywaniu wpłat i załatwianiu spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Puławy: Nr XXXI/278/16, Nr XXXI/280/16, Nr XXXI/281/16 z dnia 24 listopada 2016 r. od dnia 1 stycznia 2017 r. składanie deklaracji, dokonywanie wpłat jak również załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.