AdministracjaCmentarzami
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. od 1996 roku zarządza cmentarzami komunalnymi przy ul. Budowlanych i ul. Piaskowej w Puławach.

Do podstawowych obowiązków Zarządcy należą m.in.: zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do chowania zmarłych z terenu miasta Puławy i okolic, ewidencja zmarłych oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych, sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy, utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz drobne prace konserwatorskie. Od 2015 roku występujemy jako inwestor zastępczy przy inwestycjach związanych z wybudowaniem kolumbarium ze 150 niszami, jak również szaletu bezobsługowego.

Cmentarz przy ul. Piaskowej nie dysponuje wolnymi miejscami grzebalnymi, realizowane są jedynie dochowania do grobów już istniejących, w których są wolne miejsca. Docelowo pod cmentarz na ul. Budowlanych przeznaczono działkę o powierzchni 16 ha, obecnie użytkowane są niecałe 4 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udostępnienia miejsca grzebalnego uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, tel. (81) 886 20 18 wew. 106 oraz u Gospodarza cmentarza tel. 695 616 223.