Cenniki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach

INFORMUJEMY, ŻE USZKODZONE PODCZAS OPRÓŻNIANIA POJEMNIKI PODLEGAJĄ WYMIANIE W PRZYPADKU, GDY ZOSTAŁY ZAKUPIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 LATA OD ZDARZENIA. PODSTAWĄ DO UZNANIA REKLAMACJI JEST PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU ZAKUPU POJEMNIKA.