Dodatkowy termin odbioru odpadów w sektorze IV Miasta Puławy!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że 4 stycznia 2021 r. odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów (zmieszanych, BIO, tworzyw sztucznych i szkła) w sektorze IV Miasta Puławy.

Zakres ulic wchodzących w skład rejonu, którego dotyczą zmiany opisany jest w harmonogramie.

Zapewnienie dodatkowego odbioru pozwoli na płynne przejście z częstotliwości odbioru odpadów z roku bieżącego na rok 2021.