Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach nieustannie podejmuje innowacyjne i kreatywne działania ekologiczne, skierowane do różnych członków grup społecznych i zawodowych funkcjonujących na terenie naszego miasta.
Głównym celem kampanii jest kształtowanie postaw świadomych i ekologicznie odpowiedzialnych młodszych i starszych mieszkańców Puław.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kampanii i do udziału w zabawie!

Kampania informacyjno – edukacyjna 2024