Film promujący realizację projektu

Film promujący realizację projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”.

Aby przejść do filmu kliknij w link