Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy
NIP: 716 000 48 03
e – mail: info@zuk.pulawy.pl
tel./fax (81)886 87 68/ (81)886 87 68 wew. 116

Kapitał zakładowy: 23.791.500,00 zł

1.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ul. Dęblińska 96, 24 – 100 Puławy
tel. (81) 888 58 90

2. Dział Realizacji Usług:

Obsługa klienta: tel. (81) 888 67 25,  (81) 886 87 68 wew. 105 i 106

Dyspozytornia: tel. (81) 886 87 68 wew. 122, 502 385 370

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): tel. 663 761 555

3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt:

ul. Przemysłowa 1, 24 – 100 Puławy

tel. 667 706 607