Poświąteczna zbiórka choinek

Informujemy, że w dn. 19 stycznia 2023 r. (czwartek) prowadzona będzie poświąteczna zbiórka naturalnych choinek z zabudowy wielorodzinnej. Drzewka należy wystawić do godz. 7:00 przy osiedlowych śmietnikach.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy Gminy Puławy i Gminy Miasto Puławy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywieźć choinki do PSZOKu przy ul. Dęblińskiej 2.