Roztrzygnięto przetarg na budowę kolumbarium

W dniu 14.04.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym przy ul. Budowlanych w Puławach.

Etap I – podetap część A. Wykonawcą robót związanych z w/w inwestycją jest firma SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka z siedzibą w 08 – 504 Ułęż, Sarny 28 A.

Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie wytyczenia geodezyjnego
  • wykonanie robót ziemnych
  • wykonanie robót rozbiórkowych
  • wykonanie adaptacji istniejącego muru oporowego na ścianę kolumbarium, służącą upamiętnianiu istotnych dla lokalnej społeczności wydarzeń
  • wykonanie jednej ściany kolumbarium ze 150 niszami do pochówku
  • wykonanie ciągów pieszych wokół ściany kolumbarium
  • urządzenie trawników.

Zgodnie z warunkami umowy z dn. 07.05.2015 r. na zrealizowanie zadania wykonawca ma 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Planowany termin zakończenia prac to 07.08.2015 r.