Sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby – „GLEKOMP”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada w sezonowej sprzedaży środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą „GLEKOMP”. Aktualna cena środka zamieszczona jest w cenniku. Środek przeznaczony jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, w szczególności polecany jest na gleby słabe, o niskiej zawartości substancji organicznej i fosforu.Szczegóły dotyczące preferowanych dawek środka oraz ograniczenia stosowania dostępne są na życzenie każdego Klienta. „GLEKOMP” został wprowadzony do obrotu na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-449/14 z 26 maja 2014 r.
Więcej informacji udzielamy bezpośrednio w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Dęblińskiej 96 lub telefonicznie pod nr 81 888 58 90.