Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie odbierania oraz przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a w szczególności:

  • przetwarzania odpadów komunalnych w procesach: mechaniczo – biologicznym i biologicznym.
  • unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
  • obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
  • produkcji środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „GLEKOMP”;
  • wytwarzania paliwa alternatywnego (RDF).

Ponadto Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie: