Zielen
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach prowadzi działalność polegającą na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni.

Prace, które wykonujemy głównie dla Zarządu Dróg Miejskich w Puławach związane są z koszeniem trawy, ale nie tylko. W naszym utrzymaniu są 3 z 17 skwerów, gdzie zajmujemy się kompleksowo całą zielenią, a na pozostałych głównie czystością i małą architekturą, którą należy konserwować i likwidować na bieżąco dewastacje, tak by mogły bez problemu służyć korzystającym z nich mieszkańcom. Pielęgnacja zieleni obejmuje również otaczającą nas zieleń w pasach drogowych, trawniki, drzewa, krzewy, które na równi ze skwerami mają ogromny wpływ na walory estetyczne naszego miasta i które stanowią wizytówkę Puław. Nasz zakład od wielu lat utrzymuje zlokalizowane w różnych częściach Puław miejsca pamięci narodowej oraz grobownictwa wojennego.