Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że nastąpiła reorganizacja harmonogramu wywozu odpadów w Gminie Puławy, polegająca na zamianie terminów wywozu zmieszane – bio / zmieszane – BIO – tworzywa – papier – szkło od kwietnia do października 2021 r.

Zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów w Gminie Puławy

Prosimy o wystawianie odpadów zgodnie z zamieszczonym powyżej harmonogramem.