Wzory umów i zleceń dostępnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Puławach dla osób fizycznych oraz firm: