ZUK Sp. z  o. o. informuje, że w związku z panującą epidemią opłaty za pochówek oraz odnowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego należy wnosić wyłącznie przelewem na konto bankowe.

Dane do przelewu:

– usługi pogrzebowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy

nr konta: 09 1240 2412 1111 0000 3610 7038, tytułem: wpłata opłat za usługi pogrzebowe, imię (imiona) i nazwisko osoby zmarłej

– usługi cmentarne

Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24 – 100 Puławy

nr konta: 85 1560 0013 2097 0995 7000 0034, tytułem: wpłata opłat za usługi cmentarne, imię (imiona) i nazwisko osoby zmarłej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta

tel. 081 886 20 18 wew. 105, 106, 107, 108

lub z gospodarzem cmentarza

tel. 695616223.