Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24 – 100 Puławy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości działka nr 33/16, położonej w Puławach, obręb Zakłady Azotowe przy ul. Budowlanych w Puławach.

Aby przejść do szczegółów ogłoszenia kliknij: tutaj

Załączniki:

Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości działka nr 33/16, położonej w Puławach, obręb Zakłady Azotowe przy ul. Budowlanych w Puławach

Formularz oferty dla przetargu pisemnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości działka nr 33/16, położonej w Puławach, obręb Zakłady Azotowe przy ul. Budowlanych w Puławach

Informacja z otwarcia oferta z dnia 04.11.2020 r.:

http://zuk.pulawy.pl/wp-content/uploads/2020/11/Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert..pdf

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty:

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty