Informujemy, że w dn. 31 stycznia 2024 r. (środa) oraz 28.02.2024 r. (środa) prowadzone będą poświąteczne zbiórki naturalnych choinek z zabudowy wielorodzinnej. Drzewka należy wystawić do godz. 7:00 przy osiedlowych śmietnikach.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy Gminy Puławy i Gminy Miasto Puławy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywieźć choinki do PSZOKu przy ul. Dęblińskiej 2.