Schronisko
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zapewnia miejsce dla około 100 psów oraz około 30 kotów. Na terenie schroniska znajdują się boksy dla psów przebywających na kwarantannie oraz boksy dla psów, które są w pełni przygotowane do adopcji.

Boksy są zarówno pojedyncze, jak i podwójne. Są w nich mniejsze budy oraz większe, tak by zapewnić psom jak największy komfort pobytu. W budynku schroniska znajduje się kwarantanna dla kotów oraz dwie kociarnie. Jedna kociarnia posiada wolierę, czyli wybieg dla kotów.

Do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach przyjmowane są: bezdomne zwierzęta z terenu gminy Miasto Puławy oraz w miarę możliwości lokalowych bezdomne psy z terenu innych gmin (na odrębnych zasadach), zwierzęta domowe odebrane czasowo ich właścicielom na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Puławy, wydanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Obiekt posiada:

 • wydzielony boks dla zwierząt chorych, bądź podejrzanych o choroby
 • boks dla zwierząt poddanych obserwacji w kierunku wścieklizny
 • boks dla zwierząt agresywnych
 • izolatkę
 • pomieszczenie kuchenne
 • pomieszczenie socjalne oraz szatnie
 • zmywalnię
 • kwarantannę dla szczeniaków oraz psów starszych
 • magazyn karmy oraz posłań dla psów
 • gabinet weterynaryjny (nie świadczymy żadnych innych usług weterynaryjnych; nasz gabinet obejmuje swoją opieką jedynie zwierzęta znajdujące się na stanie schroniska)
 • chłodnię

Godziny pracy schroniska:

 • poniedziałek – sobota od 8:00 do 16:00
 • niedziela oraz święta od 8:00 do 12:00

Godziny adopcji, odwiedzin i spacerów:

 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 12:00 do 15:30
 • wtorek – zamknięte dla odwiedzających
 • sobota od 11:00 do 15:30
 • niedziela oraz święta  – zamknięte dla odwiedzających

Wszelkie pytania dotyczące oferty schroniska, w tym dotyczące adopcji proszę kierować w godzinach pracy schroniska pod nr telefonu 667 706 607. 

Opisy zwierząt przebywających w schronisku oraz dokładne informacje dotyczące schroniska można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Cennik odławiania i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku z poza terenu Gminy Puławy dostępny pod linkiem: Cennik odławiania bezdomnych zwierząt