OGŁOSZENIE

 

ZUK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 30 marca 2020r., w dotychczasowych godzinach otwarcia, uruchamia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.

PSZOK CZYNNY BĘDZIE W SPOSÓB OGRANICZONY. PRZYJĘCIE ODPADÓW , UZALEŻNIONE JEST OD KAŻDORAZOWEGO ZGŁOSZENIA I USTALENIA TERMINU WIZYTY BEZPOŚREDNIO Z DYSPOZYTOREM, POD NUMEREM TELEFONU 663 761 555.

ZWRACAMY SIĘ O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE WW. ZASADY.

OSOBY BEZ ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE W PSZOK.

Powyższa zasada podyktowana jest ogłoszonym stanem  zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością uniknięcia lub ścisłego ograniczenia bezpośrednich kontaktów zainteresowanych stron.