Pozwolenie na użytkowanie ZUOK

W dniu 18.08.2014r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.

W ramach prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Decyzja ta kończy niełatwy, prawie dwuletni okres prowadzonych robót budowlanych. W związku z powyższym w dniu 30.09.2014r. planowane jest uroczyste otwarcie Zakładu wraz z jego poświęceniem. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele władz państwowych, Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego  w Puławach, Gminy Miasto Puławy, okolicznych gmin oraz Spółdzielni Mieszkaniowych i lokalnych firm. Relacja z uroczystości wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie zamieszczona na stronie internetowej na początku października bieżącego roku.