Wstrzymanie sprzedaży „GLEKOMPU” – środka poprawiającego właściwości gleby

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wytwarzanym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. środkiem poprawiającym właściwości gleby pn. GLEKOMP informujemy, że wyczerpaliśmy dostępne zasoby i aktualnie nie posiadamy środka w sprzedaży.

Ponowne uruchomienie produkcji planowane jest na wiosnę 2024 r.